CMR en extra transportverzekering

Wanneer is het verstandig een extra transportverzekering af te sluiten? Lees hier wat het verschil is tussen de CMR en een extra verzekering in geval van schade.

Extra transportverzekering

Aangezien wij veel machines en hoogwaardige projecten vervoeren, krijgen we regelmatig van onze klanten de vraag of ze een extra transportverzekering zouden moeten afsluiten.
Onze collega en juridisch adviseur dhr. Neutgens geeft hierover het volgend advies:

“Wanneer goederen internationaal vervoerd worden zijn de CMR-regels van toepassing. Bij nationaal vervoer zijn dat de AVC regels. In beide regelingen is een maximale aansprakelijkheid voor de vervoerder opgenomen voor schade aan de vervoerde goederen ontstaan tijdens het transport.. Onder de CMR –regels is de aansprakelijkheid van de vervoerder voor dergelijke schade gemaximeerd tot 8,33 SDR per kilogram  en onder de AVC-regels is dit slechts € 3,40 per kg. Een SDR (special Drawing Right) is een rekeneenheid die wordt vastgesteld door het IMF. Op dit moment is de koers Euro/SDR  ongeveer 0,83, dus bedraagt 8,33 SDR circa € 10,00 per kg. De koers van de SDR wordt dagelijks vast gesteld en is op internet te vinden.

 Dit is het geval wanneer de waarde van de te vervoeren goederen ver de maximale aansprakelijkheid van de vervoerder ingevolge boven genoemde regels te boven gaat. Een tot de verbeelding sprekend voorbeeld is het vervoer van een laptop. Stel er is sprake van internationaal vervoer en de laptop weegt 1,5 kg. Dan is de aansprakelijkheid van de vervoerder beperkt tot 1,5 x 8,33 SDR oftewel 1,5 x € 10,00 derhalve € 15,– terwijl de waarde van de laptop natuurlijk veel hoger ligt. In zulke gevallen is het derhalve verstandig een transportverzekering te sluiten want die vergoedt de volledige waarde van de goederen.

Overigens is het goed te weten dat de vervoerder niet altijd aansprakelijk is voor schade ontstaan tijdens transport. De vervoerder is niet aansprakelijk in geval de schade is ontstaan door:

  1. onoverdekt vervoer als deze manier van transport is afgesproken
  2. slechte of geen verpakking
  3. behandeling, lading, lossing of stuwing van de lading door of namens afzender of geadresseerde
  4. de (kwetsbare) aard van de lading
  5. hitte, koude, temperatuurverschillen en luchtvochtigheid, tenzij het een speciaal uitgerust voertuig is
  6. gebrekkige adressering of etikettering.

Ook bij transport van levende dieren is de vervoerder niet aansprakelijk voor schade.

Met name de onderdelen 2 en 3 zorgen in de praktijk nogal eens voor onaangename verassingen bij de afzender. Zorg er dus voor dat de te vervoeren goederen adequaat zijn verpakt. Tenzij anders bedongen moet u ervan uit gaan dat uw goederen gedurende het transport kunnen worden omgeladen en de verpakking moet daarvoor geschikt zijn.”

Mocht u zelf geen verzekering kunnen afsluiten, dan kan Welsi dit op aanvraag voor u doen tijdens het transport.

 

 

Contact